Author Archives: ngoctrinh

PHIÊN BẢN MỚI CỦA HACCP CODEX 2020

Kính gửi quý khách hàng/ đối tác, Vào ngày 25 tháng 9 năm 2020, Ủy ban Codex Alimentarius đã thông qua Bộ quy tắc thực hành sửa đổi (Nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm (CXC 1-1969) và phụ lục HACCP). Qua thông báo này chúng tôi mong muốn cung cấp một số thay [...]

Read more