Chào mừng đến với AQS GLOBAL
AQS GLOBAL sở hữu đội ngũ chuyên gia đánh giá và giảng viên đào tạo có năng lực và giàu kinh nghiệm.

Nhằm cải tiến chất lượng, quản lý rủi tro hay giảm thiểu tác động của môi trường. AQS GLOBAL cung cấp các tiêu chuẩn, hệ thống và dịch vụ đào tạo để giúp Quý Khách Hàng đạt được sự hoàn hảo trong kinh doanh.

AQS GLOBAL – Tổ chức chứng nhận chuyên nghiệp – uy tín  có thể hợp tác với công ty của Quý Khách Hàng để đảm bảo hiệu quả kinh doanh, hệ thống và chuỗi cung ứng thông qua chứng nhận và đào tạo hệ thống quản lý.

Đội ngũ chuyên gia đánh giá có năng lực trong nhiều lĩnh vực của AQS GLOBAL đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Quý Khách Hàng đạt được các chứng chỉ cần thiết để đưa sản phẩm hoặc dịch vụ của mình ra thị trường đồng thời đạt được sự tín nhiệm của người tiêu dùng hoặc đối tác của Quý vị.

Đánh giá từ xa với AQS GLOBAL

đăng ký chứng nhận

Đánh giá từ xa với AQS GLOBAL

Khi việc đánh giá trực tiếp tại địa điểm của khách hàng không thể thực hiện được thì AQS GLOABAL sẽ thực hiện một cuộc đánh giá từ xa. Cuộc đánh giá này sẽ bao gồm tất cả các nội dung thường có trong cuộc đánh giá tại địa điểm khách hàng nhưng sử dụng công nghệ để hỗ trợ.

Read more

Dịch vụ Chứng nhận

đăng ký chứng nhận

ISO 9001:2015

ISO 9001 is the internationally recognized standard for Quality Management Systems (QMS).

Read more

ISO 22000

ISO 22000 is the International standard for Food Safety Management System (FSMS).

Read more

ISO 14001:2015

ISO 14001 is the international standard for environmental management systems (EMS).

Read more

Dịch vụ Đào tạo

đăng ký đào tạo

IN-HOUSE TRAINING

For training aligned to your specific management systems objectives, we’ll tailor the training and bring it to you.

Read more

Thông tin Khách hàng

Tra cứu thông tin Khách hàng

Khách hàng đã được chứng nhận

Khách hàng tiêu biểu