XỬ LÝ PHÀN NÀN – KHIẾU NẠI

AQS GLOBAL luôn tạo điều kiện để khách hàng có thể phản ảnh và thiện chí trong việc giải quyết các khiếu nại, phàn nàn nhằm bảo đảm quyền lợi của khách hàng và không ngừng cải tiến để hoàn thiện hệ thống quản lý của AQS GLOBAL.

DOWNLOAD FILE