Dịch Vụ Chứng Nhận

Đăng Ký Chứng Nhận

Chứng nhận Hệ thống quản lý

Quy trình chứng nhận của chúng tôi là khách quan và minh bạch tuân thủ các yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế – ISO 9001, ISO 22000, HACCP, ISO 14001, ISO 45001, ISO 5001.

Dịch Vụ Đào Tạo

Đăng Ký Đào Tạo

Các khóa đào tạo tại chỗ của chúng tôi được thiết kế phù hợp với yêu cầu, ngành nghề kinh doanh của từng khách hàng. Đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp hiểu rõ tiêu chuẩn quản lý mà còn vận dụng kiến thức quản lý hệ thống vào thực tiễn kinh doanh của bạn.