ISO 9001:2015

ISO 9001 là tiêu chuẩn Quốc tế về Hệ thống quản lý chất lượng (QMS).

Read more

ISO 22000

ISO 22000:2018 là tiêu chuẩn Quốc tế về An toàn Thực phẩm (FSMS).

Read more

HACCP

PHIÊN BẢN MỚI CỦA HACCP CODEX 2020  Kính gửi quý khách hàng/ đối tác, Vào ngày 25 tháng 9 năm 2020, Ủy ban Codex Alimentarius đã thông qua Bộ quy tắc thực hành sửa đổi (Nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm (CXC 1-1969) và phụ lục HACCP). Qua thông báo này chúng tôi [...]

Read more